MOČ DREVES: DREVESA – VSESTRANSKI VIR KROŽNEGA GOSPODARSTVA

Kmetija Lipnik, Sara Berglez Zajec je na 5. Javni poziv EKSRP za izbor operacij, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020) prijavila projekt “Moč dreves: Drevesa – vsestranski vir krožnega gospodarstva”. Po potrditvi projektnega predloga na ravni LAS MDD, katere vodilni partner je Mestna